Kako funkcioniraju brokerske kuće

Od | 0 Komentara »

Na berzi, kao organiziranom tržištu, na kojem se trguje dionicama brokerske kuće su glavni nositelji posla. Brokerske kuće ili brokersko-dilerska društva (kao na primjer Net Markets) su pravna lica koja obavljaju poslove investicijskih savjetnika, brokerskog trgovanja, dilerskog trgovanja, portfolio menadžera i market makera. Dozvole za obavljanje navedenih poslova brokerske kuće dobivaju od Komisije za vrijednosne papire. Brokerske kuće, zapravo, funkcioniraju kao burzovni posrednici, a pojam brokersko-dilersko društvo potiče od načina njihove organizacije poslovanja. Ako brokerske kuće posredovanjem u trgovanju vrijednosnim papirima nastupaju u svoje ime, a za račun svojih klijenata (komisionari) ili u ime i za račun svojih klijenata (zastupnici), nazivaju se – brokeri. Ako brokerske kuće nastupaju kao trgovci vrijednosnim papirima nastupajući u svoje ime i za svoj račun (principal), nazivaju se – dileri. Osnovna razlika između ova dva načina nastupanja na tržištu kapitala, brokerske kuće imaju glede ostvarivanja zarade kroz poslovanje. Naime, brokeri za svoje usluge naplaćuju proviziju po izvršenju transakcije, dok trgovci ostvaruju zaradu razlikom u cijeni hartije (kupovna cijena / prodajna cijena). Brokerske kuće koje posluju kao dileri u svom poslovanju snose evenrtualni rizik gubitka, s tim da diler može istupati na tržištu kao komisionar i zaspupnik. Važno je napomenuti da se u poslovnoj terminologiji pojmovi brokeri i dileri, ne koriste isključivo kao nazivi za brokerske kuće (kada se želi naglasiti njihov način organizacije), već i za fizičke osobe koje one upošljvaju. To podrazumijeva da osobe koje neposredno obavljaju poslove trgovanja vrijednosnim papirima moraju imati posebne licence i dozvole za rad.

Kako funkcioniraju brokerske kućeSve brokerske kuće ovakve vreste su pravne osobe osnovane za bavljenje poslovima posredovanja u trgovini vrijednosnim papirima s obvezom da svoje poslovanje obavljaju isključivo na organiziranom tržištu ili burzi. Brokerske kuće u svom poslovanju moraju poštovati stroga pravila iz Zakona koji je propisan od strane nadležnog organa. Brokerske kuće, zastupaju interese klijenata, prema nalogu za trgovanje, odnosno, klijent račun ispostavlja brokeru u pisanoj formi, a dalje se nalozi unose u knjigu naloga člana Burze i Burzin elektronički sustav za trgovanje. Ovim se obezbeđije javnost svih aktivnosti na tržištu vrijednosnica jer je transparetnost u radu osnovna obveza svake brokerske kuće.

Sve češće se koristi pojam brokerske kuće kod nas koji ne podrazumijeva samo kuće koje posluju na burzi, odnosno njihov domen poslovanja proširen na globalnu razinu. To znači da postoje brokerske kuće koje posluju izvan organiziranog tržišta u našoj zemlji, tj.. one posluju na međunarodnom finansijaka tržištu. Ovdje je riječ o brokerima koji rade na Forex marketu, odnosno klijentima pružaju usluge za trgovanje na forex tržištu. Njihova osnovna prednost je u tome što je spektar mogućnosti koje su dostupne klijentima u sklopu njihovih usluga dostigao neslućene razmjere u odnosu na situaciju od prije samo nekoliko godina. Trgujući posredstvom brokerske kuće na forex tržištu kljijentima se pruža mogućnost da trguju znatno većim brojem investicijskih instrumenata te trgovati po svjetskim standardima organizacije trgovanja. Poseban kuriozitet predstavlja činjenica da se jednoobraznoj platformi koje ovakve brokerske kuće nude trejderima istovremeno može trgovati valutama, robom, naftom, zlatom, akcijama prestižnih svjetskih kompanija itd.. Za razliku od drugih trgovačkih poslova koji često uzimaju visoke premija i provizije na forex-u se provizije jednake spread-u (razlici kupovne i prodajne cijene) što za najtrgovanije instrumente često iznosi 1-2 pipsa (veličina jednaka četvrtoj decimali) što predstavlja izuzetnu povoljnost koju nude ovakve brokerske kuće.

Kategorija: brokerske kuce

Teme

O aoutoru BdBlackHat

» je napisao 5 članaka

Comments are closed.

PODIJELITE SA PRIJATELJIMA!