brokerske kuce u hrvatskoj

Kako su nastale brokerske kuće u Hrvatskoj

Sve brokerske kuće u Hrvatskoj predstavljaju, zapravo, pravna lica koja su osnovana za bavljenje poslovima posredovanja u trgovini hartijama od vrijednosti. Njihovo poslovanje se odvija isključivo na organiziranom tržištu ili burzi, a obavlja se uz primjenu posebnih pravila po Zakonu koji je propisan od strane nadležnog organa. Drugi naziv koji…


PODIJELITE SA PRIJATELJIMA!