Kako su nastale brokerske kuće u Hrvatskoj

Od | 0 Komentara »

Sve brokerske kuće u Hrvatskoj predstavljaju, zapravo, pravna lica koja su osnovana za bavljenje poslovima posredovanja u trgovini hartijama od vrijednosti. Njihovo poslovanje se odvija isključivo na organiziranom tržištu ili burzi, a obavlja se uz primjenu posebnih pravila po Zakonu koji je propisan od strane nadležnog organa. Drugi naziv koji se koristi za brokerske kuće u Hrvatskoj je brokersko-dilerska društva, a nastao je tijekom procesa privatizacije (vlasničke transformacije), uslijed nastajanja promjena koje su ustanovile nove ekonomske kategorije, nove instrumente, novu terminologiju i slično. Brokerske kuće u Hrvatskoj, ali iu našem okruženju su neminovno nastale pojavom termina “tranzicija” što točno znači prelazak iz jednog ekonomskog sustava u drugi, s društvene svojine i samoupravnih odnosa na tržišnu ekonomiju i njene zakonitosti, a kao potreba da se sprovedu obvezne promjene svim sferama našeg života. Taj prelazak iz statusa samoupravljača u status dioničara uz permanentno učenje i svladavanje promjena doveo je i do nastanka institucija kakve su brokerske kuće u Hrvatskoj. Početak tih procesa datira od 1989. godine od kada se sve do danas mijenjaju modeli i načini privatizacije. Tako se dioničarstvo u Hrvatskoj ponovno, masovno javlja nakon pedeset godina, najprije donošenjem Zakona o svojinskoj transformaciji (1997), a zatim i Zakona o privatizaciji (2001). Inače, brokerske kuće u Hrvatskoj imaju svoju dugu povijest nastajanja od prvobitnih oblika do današnjih formi poslovanja koja datira od tridesetih godina devetnaestog stoljeća. Tada su se pojavile i prve ideje o kontroliranju kretanja vrijednosti novca koje je tada provodilo Hrvatsko trgovačko udruženje. To tijelo je bilo značajno za razvitak cjelokupne hrvatske trgovine, a shodno ulozi koju je tada imalo i aktivnostima koje je obavljalo može smatrati pretečom današnjih brokersko-dilerskih društava koja predstavljaju suvremene brokerske kuće u Hrvatskoj.

Brokerske kuceSve brokerske kuće u Hrvatskoj su u obvezi imati licence za obavljanje brokerskih i dilerskih poslova, kao i dozvole za osnivanje i rad na tržištu kapitala. Komisija za vrijednosne papire daje dozvole za emitiranje vrijednosnica, obavlja kontrolu poslovanja i daje dozvolu za osnivanje svih sudionika na financijskom tržištu: burza, brokersko-dilerska društva (brokerske kuće u Hrvatskoj), društva za upravljanje investicijskim fondovima, centralni registar. Komisija za vrijednosne papire osigurava javnost svih aktivnosti na tržištu vrijednosnica štiteći sudionike od moguće zlouporabe i nekorektnog poslovanja.

Pored brokersko-dilerskih društava koja posluju na burzi, sve češće se u poslednim godinama susrećemo s pojmom forex-broker koji predstavlja brokerske kuće u Hrvatskoj koje obavljaju posredničke poslove na Forex Market-u (Globalno financijsko tržište). Riječ je o međunarodnoj trgovini valuta, ali i drugih financijskih instumenata poput plemeniti metali, sirova nafta i drugo. U našoj zemlji posluje Fortrade kao poznati forex-broker u regiji, a spada u vodeće brokerske kuće u Hrvatskoj posredstvom kojih je moguće trgovati dionicama največih svjetskih kompanija. Obzirom da brokersko-dilerska društva (koristi se i skraćeni naziv “brokeri“) ili brokerske kuće u Hrvatskoj koje posluju akcijama domaćih tvrtki u privatizaciji, forex-brokeri koji posluju u našoj zemlji omogućuju svojim klijentima (traders) da trguju na svjetskoj financijskoj pozornici. Otvaranjem predstavništava i ureda u našoj zemlji (Fortrade ima predstavništvo u Zagrebu) domicijalnom stanovništvu pružena mogućnost poslovnu komunikaciju obavlja na hrvatskom jeziku, što inače nije praksa sa online forex-brokerima iz stranih zemalja. Niz pogodnosti unutar paketa usluga forex-brokeri nude klijentima koji žele trgovati širokim spektrom finansijakih derivata popularnih u svijetu, što ih svrstava u red najinteresantnijih poslovnih subjekata, što zapravo i jesu brokerske kuće u Hrvatskoj.

Kategorija: brokerske kuce u hrvatskoj

Teme

O aoutoru BdBlackHat

» je napisao 5 članaka

Comments are closed.

PODIJELITE SA PRIJATELJIMA!