Brokeri osiguranja

Kako funkcioniraju brokeri osiguranja

U suvremenom poslovanju vrlo često se susrećemo s pojmovima kao što su brokeri, forex brokeri, brokeri osiguranja, brokerske kuće, brokersko-dilerska društva i slično. Brokeri osiguranja ili na engleskom insurance broker jesu, zapravo, specijalni savjetnici (stručnjaci na polju osiguranja) koji daju savjete i profesionalnu pomoć osiguranicima. Brokeri osiguranja profesionalno bave osiguranjem kao djelatnošću i ne treba poistovjećivati ​​njihov posao sa poslom agenata osiguranja, jer agenti obavljaju i druge poslove (bankarski poslovi, kupoprodajni ugovori i slično). Brokeri osiguranja su odgovorni svojim klijentima osiguranicima za eventualno moguće loše savjete i radi zaštite profesije često udružuju u takozvana udruženja brokera osiguranja tako da na taj način štite visoke standarde ove profesije. Brokeri osiguranja dobivaju proviziju za obavljene poslove koja je po pravilu viša od provizije agenata osiguranja.

Kako funkcioniraju brokeri osiguranjaBrokeri osiguranja po načinu poslovanja bitno ralikuju od agenata osiguranja, a kao najvažnije treba razlikovati funkcioniranje u odnosu na osiguratelja, odnosno osiguravajuće društvo (kuća osiguranja, poput Croatia osiguranja i sl..). Agenti osiguranja funkcioniraju kao zastupnici u osiguranju i rade za osiguravajuće kuće kao njihova “produžena ruka”. Brokeri osiguranja rade za interes svojih klijenata ostvarujući ih kroz suradnju s osiguravajućim kućama (osiguravatelji), zastupajući klijente u svim fazama ugovora o osiguranju. Dakle, brokeri osiguranja kao posrednici u osiguranju nemaju cilj prodati osiguranje klijentu, već da savjetuju klijenta pri izboru vrste osiguranja, rizika od kojih se treba osigurati i na koji način. Vrste osiguranja mogu biti osiguranje imovine, osiguranje osoba, osiguranje motornih vozila, osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti poljoprivrede, transporta i dr..

Iako brokeri osiguranja rade za interes klijenata, njihove usluge posredovanja u osiguranju za klijente su besplatne (bez naknade), a proviziju (naknadu za obavljeni posao) ostvaruju od osiguravajuće kuće (osiguratelj). Ovakav vid poslovanja predstavlja veliko rasterećenje za klijente, prije svega zbog uštede vremena potrebnog za poslove osiguranja, kao i kadrova za administriranje, koje je uglavnom velikog obima. Brokeri osiguranja imaju i druge prednosti koje se ogledaju u sljedećem:

– Posjeduju / zapošljavaju profesionalce u svom timu za obavljanje poslova osiguranja.

– Posjeduju autoritet kod osiguravajućih kuća (jer imaju veliki broj klijenata).

– Odlikuju se visokim razinama usluga.

– Raspolažu ponudama svih vodećih osiguravajućih kuća, dok osiguravatelj raspolaže samo vlastitim proizvodima.

– Osiguravaju najpovoljnije ponude svojim klijentima štedeći im pri tom novac i vrijeme, kao i potrebnu radnu snagu za obavljanje poslova osiguranja (najačešće klijent surađuje samo sa jednom osobom po pitanju svih poslova vezanih za osiguranje).

– Sve usluge za klijenta bez naknade, dok brokeri osiguranja kao posrednici preuzimaju na sebe svu problematiku vezanu za osiguranje itd..

Kao važno, treba napomenuti i činjenicu da brokeri osiguranja ne mogu samostalno i samovoljno donositi odluke u ime svojih klijenata. Oni rade po principu slanja zahtjeva osiguravajućim kućama u ime svojih klijenata, a na temelju ovlaštenja klijenata kojima potvrđuju upućene zahtjeve. Stranke mogu biti pravna ili fizička lica koja uz posredovanje koje obavljaju brokeri osiguranja zaključuju ugovor o osiguranju (polica osiguranja) s osiguravajućom kućom, a dolaze iz svih oblasti privrede, zdravstva, industije, znanosti i drugih oblasti.

Brokeri osiguranja kao pravna osoba osposobljena za poslove posredovanja u osiguranju moraju dobiti suglasnost i dozvolu Hrvatske Narodne Banke i biti registrirani kod Agencije za gospodarske registre Hrvatske. Lica zaposlena unutar brokerskih kuća za posredovanje u osiguranju, također moraju imati potrebnu dokumentaciju za obavljanje poslova, prije svega licencu Hrvatske Narodne Banke za brokera osiguranja. Osim toga, poželjno je da govore najmanje dva strana jezika, dobro poznavanje materije i procedure u svim vrstama osiguranja, komunikativnost i sposobnost u pregovaračkim poslovima, kao i sklonosti prema timskom radu. Za obavljanje ovako kompleksnog i visoko profesionalnog posla predviđene su posebne nagrade / bonusi kao specijalni vid stimulacije koji imaju u svojoj praksi svi brokeri osiguranja.


PODIJELITE SA PRIJATELJIMA!