Broker za dionice

Od | 0 Komentara »

U suvremenoj poslovnoj terminologiji pojam broker za dionice podrazumijeva pravno ili fizičko lice koje obavlja posredničke poslove burzanskom poslovanju (trgovanje dionicama ili dionicama). Ukoliko je pravno lice riječ je o brokerskoj kući koja ima dozvolu za rad na burzi, a ako se radi o fizičkom licu govorimo o pojedincima koji su angažirani tj.. uposleni od strane neke brokerske kuće. U tom slučaju, svaki pojedinac mora imati posebnu licencu za brokere što zapravo predstavlja njegov legitimitet za obavljanje poslova posrednika u burzovnom poslovanju. Često se u svakodnevnom žargonu pojam broker za dionice zamjenjuje pojmom broker. Obzirom da je kod nas, u Hrvatskoj, uglavnom riječ o trgovanju dionicama na Zagrebačkoj burzi, odnosno, trgovina dionicama ili dionicama domaćih kompanija u procesu privatizacije poduzeća, vrlo često se izjedanačavaju tj.. poistovećujeju ova dva pojma. Međutim, ukoliko šire promatramo trgovanje na globalnom financijskom tržištu uočavamo da je broker za dionice mnogo uži pojam od pojma broker. Osim toga, pojavljuju se i drugi srodni pojmovi kao što su brokeri osiguranja, forex-brokeri, dileri dionicama i slično. Forex brokeri posreduju u trgovanju na Forex Market-u (Foreign Exchange) odnosno na međunarodnom tržištu valuta. Tako bismo mogli generalno dati naziv broker za dionice sve brokere koji posreduju na međunarodnoj burzi, poput New York Stock Exchange, a također i London, Tokyo i dr.. gdje se trguje dionicama najvećih međunarodnih kompanija. Razvojem globalnog financijskog tržišta i usavršavanjem sustava komunikacije kompleksnost ponuda vodećih brokerskih kuća je sve ekskluzivniji. Sve je više brokera koji nude interesantne pakete usluga svojim klijentima i osiguravaju mogućnost trgovanja preko najsuvremenijih platformi sa izborom bogate palete investicijskih instrumenata. Na takav način klijentima dostupna trgovina dionicama, plemenitim metalima, naftom i drugim važnim sirovinama i proizvodima, ali i valutnim parovima i sve to na jednom mjestu.

Broker za dioniceBroker za dionice najčešće tretiraj kao uže specijalizirani poslovni subjekt koji posreduje u trgovanju dionicama, pa se zbog toga i smatra najpouzdanijim u oblasti investicija u dionice kompanija, kako domaćih tako i na međunarodnom tržištu. Prilikom izbora od strane klijenta, broker za dionice mora biti pouzdan, informativan, poslovan i vrlo predusretljiv na sve zahtjeve potencijalnog investitora / kupca dionica, a također i prodavača. Prije nego što klijent izda svoj neopozivi nalog broker za dionice mora na transparentan način iu skladu sa Zakonom o gospodarskim društvima da prezentira svoj način poslovanja, kao i pridržavati svih propisa iz relevantnih Zakona o poslovanju na burzi. Budući da je trgovina dionicama u vremenima vlasničke transformacije i privatizacije poduzeća veoma aktualan, moguće eventualne zloporabe i nepravilnosti u poslovanju su moguće. Broker za dionice je zato, prije svega, institucionalizirano pravna osoba od povjerenja koje svoje posredovanje usmjerava isključivo u smjeru dobrobiti klijenta, što doslovno znači da strogim poštivanjem kodeksa poslovnog ponašanja svojim klijentima osigurava ravnopravni odnos sa svim ostalim kupcima / prodavačima na tržišnoj utakmici. Dioničari i dionička društva se međusobno vrlo razlikuju po mnogim kriterijima, a osnovni izvor informacija o akcijama i dioničarima, odnosno o njihovom pravu i položaju po osnovu vlasništva nad dionicama predstavlja Zakon o privrednim društvima donesen 2004. godine. Obzirom da vlasnici akcija jesu vlasnici kapitala neke kompanije, a vlasnički odnosi su veoma kompleksni što proizlazi iz vrste i klase određenih odnosa (obične i povlaštene dionice), to podrazumijeva visok stupanj profesionalnosti u radu koji obavlja broker za dionice.

Kategorija: broker za dionice

Teme

O aoutoru BdBlackHat

» je napisao 5 članaka

Comments are closed.

PODIJELITE SA PRIJATELJIMA!