Broker

Što je i tko je broker?

U suvremenim tokovima poslovanja sve češće se susrećemo s pojmovima poput burza, broker, valute, forex-broker, brokerske kuće, burzovni posrednik i slično. Sem toga živimo u vremenima gdje berzansko poslovanje trgovina na svjetskom financijskom tržištu više nije nikakva nepoznanica, a sve je više onih koji se interesuju za ove vrste poslova. Među najčešće korištenim pojmovima možemo izdvojiti termin broker iz razloga što vrlo često dolazi do nepoznanica i dilema – što je to broker ili – tko je broker? Jedna od definicija koja može pojasniti naziv kao poslovno zanimanje, glasi – broker je osoba koja je položila stručni ispit pred Komisijom za vrijednosne papire i steklo licencu za obavljanje brokersko-dilerskih poslova. Da bi to lice koje posjeduje licencu moglo raditi kao broker, treba je zaposleno unutar neke brokerske kuće. Dalje, broker u svom poslovanju kao osnovnu ulogu ima zastupati interese klijenata koji su ukazali povjerenje brokerskoj kući za koju radi. Zastupanje klijenata se točnije odnosi na posredovanje u burzovnom trgovanju (trgovanje akcijama / dionicama) u svemu na način koji je klijent striktno definirao instrukcijama u računu za trgovanje. Istodobno je na transparentan način osigurana javnost svih aktivnosti na tržištu vrijednosnica, kao što propisi obvezuju svaku brokersku kuću, a to se dalje reflektira na potrebe profesionalnog obavljanja posla brokera koji obavlja posao unutar te kuće. Transparentnost i javnost je postignuta time što broker sve nalago klijenata unosi i elektronski sustav burze za vrijeme obavljanja trgovine.

BrokerUsluga brokera prema klijentu sastoji iu davanju opće poznate informacije koja sadrži opću sliku tržišta, obračunsku cijenu dionice, posljednju postignutu cijenu dionice u trgovanju na burzi, opseg ponude i potražnje na burzi za određenom akcijom i niz drugih relevantnih činjenica. Broker nema pravo klijentu sugerira konačnu investicijsku odluku, već klijent samostalno odlučuje o tome dajući osnovne elemente nalige trgovanje. To znači, da broker treba osigurati klijentu mogućnost i sve potrebne uvjete da odluka klijenta bude izražena kao njegova slobodna volja zasnovana na korisnim informacijama. Sve informacije klijentu trebaju biti dostupne iz izvora poput ažurirani izvješća, dokumente, analize i ostale korisne informacije od brokera.

Sve češće se susrećemo i sa terminom forex-broker, što je također posljednjih godina sve više prisutno i dostupno korisnicima interneta. Forex broker je pravna osoba koja se bavi posredničkim poslovanjem na forex tržištu i slično poslovanju brokera na burzi (Stoch Exchange) obavlja brokerske poslove na globalnom financijskom tržištu valuta (Foreign Exchange). Budući da je forex tržište necentralizovano tržište, informacije koje forex broker osigurava u sklopu usluga svojim klijentima također transparentne i od ključne važnosti za donošenje odluka klijenta o trgovinskoj transakciji. Forex broker svoj interes ostvaruje kroz naplatu spread-a, što predstavlja razliku između kupovne i prodajne cijene valutnog para, a po obavljenoj transakciji. Trgovina na međunarodnom tržištu valuta se obavlja posredstvom brokerske kuće koja svojim klijentima nudi paket usluga s komletnom podrškom i informacijama o svjetskim valutama, ali je sve češće u ponudi kompleksna ponuda koja sadrži i ostale financijske instumente pa je i poslovanje postalo kompleksnije. Velike i ozbiljne brokerske kuće (poput Fortrade-a, vodećeg brokera kod nas iu regionu) pored forex platformi nude bogate pakete usluga gdje su uključeni svi svjetski financijski derivati, tako da termin forex-broker sve češće zamjenjuje univerzalni naziv – broker.

Comments are closed.

PODIJELITE SA PRIJATELJIMA!